Pamiętajmy o odblaskach!

Piesi w dalszym ciągu stanowią bardzo liczną grupę poszkodowanych w wypadkach drogowych.